• 021-73658000
  • info@tyam.co
درباره ما

تاریخچه

تیام با سابقه بیش از ده سال در ارائه خدمات مهندسی آمادگی كامل خود را جهت همكاری بصورت حقیقی و حقوقی با متقاضیان خدمات دارد.
مجموعه این خدمات با بهره گیری از تجربه كارشناسان مجرب در زمینه های مدیریت و طرح ریزی پروژه ها، طرح ریزی بازار، تدوین طرح های تجاری و طرح های راهبردی، پروژه های سیستمی و نرم افزاری (ERP) ، مدیریت كیفیت و آموزش مدیران در سطوح مختلف كارشناسی و مدیریتی می باشد.

  • بیش از ده سال سابقه
  • مدیریت و طرح ریزی پروژه ها
  • مدیریت كیفیت و آموزش مدیران در سطوح مختلف كارشناسی و مدیریتی
  • تدوین طرح های تجاری و طرح های راهبردی
  • پروژه های سیستمی و نرم افزاری (ERP)
  • طرح ریزی بازار
هدف

هدف گذاری اصلی تیام ارائه خدمات مشاوره و اجرایی براساس نگرش جدید سیستم های فرآیندی به سازمان های مختلف می باشد.

ماموریت

طراحی و تحلیل مدل های کسب و کار (Business Model) در چهار حوزه: خرده فروشی، ساخت و تولید، حمل و نقل و مدل های توزیع و طراحی فرآیند ها به همراه مستندات می باشد.