• 021-73658000
 • info@tyam.co
توانایی و قابلیت ها

 • اجرا و پیاده سازی ERP

 • استاندارد اسناد فنی و مهندسی

 • سیستم های توضیع مویرگی

 • توانایی کامل در طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های خرده فروشی و توزیع مویرگی

 • سیستم های فروش عمده

 • توانایی کامل در طرح ریزی سیستم های فروش به نمایندگی ها و عمده فروشی ها

 • فرآیند های سازمانی ERP

 • طرح ریزی کامل فرآیند های سازمانی بر اساس سیستم های ERP و Business Unit

 • ساختار سازمانی ERP

 • طرح ریزی کامل ساختار سازمانی شامل کلیه مراحل به همراه طرح طبقه بندی مشاغل

 • تحلیل ERP

 • تحلیل و پیاده سازی جامع ERP

 • خدمات آموزشی

 • ارائه خدمات آموزشی در سطح كارشناسان و مدیران عملیاتی

 • مدیریت پروژه

 • توانایی كامل در مدیریت پروژه ها
 • تشکیل تیم های اجرائی و عملیاتی

 • قابلیت شناخت نیرو های متخصص جهت تشكیل تیم های اجرایی و عملیاتی ساختمانی و نصب و راه اندازی تجهیزات

 • طرح ریزی کامل بخش بازرگانی

 • قابلیت طرح ریزی و ایجاد كامل بخش بازرگانی خرید و فروش به همراه كارشناسی مالی و اقتصادی

 • تدوین امکان سنجی پروژه ها

 • قابلیت تدوین امكان سنجی پروژه های طراحی و ساخت ابزار و تجهیزات، نصب و راه اندازی كارخانجات

 • واحد های تحقیق و توسعه

 • قابلیت ایجاد واحدهای طرح و برنامه شامل برنامه ریزی و كنترل پروژه ها، سیستم و روش و تحقیق و توسعه

 • طرح ریزی پروژه ها

 • قابلیت طرح ریزی پروژه ها

 • برندینگ

 • قابلیت طرح ریزی بازار و برندینگ