• 021-26643194
 • infotyam.co
توانایی و قابلیت ها

 • اجرا و پیاده سازی ERP

 • استاندارد اسناد فنی و مهندسی

 • سیستم های توضیع مویرگی

 • توانایی کامل در طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های خرده فروشی و توزیع مویرگی

 • سیستم های فروش عمده

 • توانایی کامل در طرح ریزی سیستم های فروش به نمایندگی ها و عمده فروشی ها

 • فرآیند های سازمانی ERP

 • طرح ریزی کامل فرآیند های سازمانی بر اساس سیستم های ERP و Business Unit

 • ساختار سازمانی ERP

 • طرح ریزی کامل ساختار سازمانی شامل کلیه مراحل به همراه طرح طبقه بندی مشاغل

 • تحلیل ERP

 • تحلیل و پیاده سازی جامع ERP

 • خدمات آموزشی

 • ارائه خدمات آموزشي در سطح كارشناسان و مديران عملياتي

 • مدیریت پروژه

 • توانايي كامل در مديريت پروژه ها
 • تشکیل تیم های اجرائی و عملیاتی

 • قابلیت شناخت نيرو هاي متخصص جهت تشكيل تيم هاي اجرايي و عملياتي ساختماني و نصب و راه اندازي تجهيزات

 • طرح ریزی کامل بخش بازرگانی

 • قابلیت طرح ریزی و ایجاد كامل بخش بازرگاني خريد و فروش به همراه كارشناسي مالي و اقتصادي

 • تدوین امکان سنجی پروژه ها

 • قابلیت تدوين امكان سنجي پروژه هاي طراحي و ساخت ابزار و تجهيزات، نصب و راه اندازي كارخانجات

 • واحد های تحقیق و توسعه

 • قابلیت ايجاد واحدهاي طرح و برنامه شامل برنامه ريزي و كنترل پروژه ها، سيستم و روش و تحقيق و توسعه

 • طرح ریزی پروژه ها

 • قابلیت طرح ريزي پروژه ها

 • برندینگ

 • قابلیت طرح ریزی بازار و برندینگ