• سیستم مرکزی ERP

نرم افزار مرکزی ERP، اصلی ترین نرم افزار اکوسیستم تیام می باشد که مدیریت زنجیره تامین و ارزش را از طریق سیستم های ذیل فراهم می کند.
طراحی
تولید
تامین
فروش
امور مشترکین
خدمات پس از فروش
توزیع
برنامه ریزی و کنترل موجودی
تضمین کیفیت
مالی
حسابداری
منابع انسانی
اداری
این نرم افزار بالغ بر 100 فرآیند عملیاتی و حسابداری را با تمرکز بر صنعت خرده فروشی و در صنایع گوناگون شامل پوشاک، کیف و کفش، طلا و جواهر، مبلمان و FMCGپشتیبانی می کند.
سایر نرم افزارهای مرتبط، از طریق این نرم افزار مدیریت شده و ارتباط این اکوسیستم از کانال نرم افزار مرکزی ERP انجام می شود.