• طرح ریزی فعالیت ها

سیستم تیام بر اساس دو فضای اصلی و گسترده عملیاتی (لجستیک) و حسابداری طراحی شده است. سیستم های عملیاتی از فعالیت های متعددی تشکیل شده است که اثرآن فعالیت, در سرفصل های معین حسابداری منعکس می گردد. علاوه بر وجود فعالیت های پیش فرض تیام در این فرآیند, امکان ایجاد فعالیت های جدید و تخصیص سیستم و سرفصل معین مربوطه وجود دارد.

 • صدور و ارتباط کدهای تفصیلی

تمامی ذینفعان تعریف شده در سیستم های مرتبط با زنجیره تامین و زنجیره ارزش جهت فعال شدن در عملیات مذکور و همچنین صدور اتوماتیک اسناد حسابداری می بایست در سیستم حسابداری دارای کد تفصیلی باشند.منویی تحت عنوان "ارتباط حساب" برای مدیریت این فرآیند در اختیار سیستم حسابداری قرار گرفته است

 • طرح ریزی طبقه بندی تفصیلی

فرآیندی است جهت ایجاد ساختار درختی برای حساب های تفصیلی که دو رویکرد ذیل را در نظر دارد.
- شناسایی مراکز هزینه بر اساس یک ساختار سازمانی درختی
- گزارشات هوشمند و کارآمد در حوزه حسابداری

 • معرفی طرف حساب های مالی

طرف حساب های مالی که خود , یکی از بزرگترین سیستم های عملیاتی تیام می باشد در این فرآیند قابلیت معرفی دارد. بانک ها, صندوق ها, تنخواه های اصلی و فرعی , سرمایه گذران, مالکین و مستاجرین , تسهیلات و سایر طرف حساب ها در این بخش تعریف می گردند.

 • مدیریت صندوق ها

صندوق های سیستم مالی مرکزی می بایست جهت کاربری به یکی از پرسنل سازمان تخصیص یابند. کف موجودی صندوق و سایر موارد مرتبط با کاربری آن در این فرآیند طرح ریزی می گردد.علاوه به تخصیص صندوق , تسویه و تحویل و تحول صندوق قابلیت مدیریت دارد.

 • مدیریت تنخواه و ریز تنخواه

علاوه بر بانک ها و صندوق ها یکی دیگر از منابع اصلی مالی در یک سازمان, تنخواه می باشد. امکان مدیریت تنخواه گردان ها, شامل تعریف اولیه و آیین نامه های انضباطی آن شامل سقف تنخواه و سقف ریز تنخواه و کسر قابل قبول در این بخش انجام می شود.هر تنخواه دار با کاربری خود در سیستم امکان دسترسی به منابع تنخواه خود را خواهد داشت و با تسویه حساب پرسنلی می بایست تنخواه خود را تحویل سازمان نماید. با دسترسی های خاصی امکان ثبت ریزتنخواه سایر تنخواه داران وجود دارد.یکی از ویژگی های فرآیند تنخواه داری در تیام امکان تعریف تنخواه گردان های فرعی است که امکان شارژ تنخواه را از محل تنخواه داران اصلی دارا می باشد.

 • بهای تمام شده بازرگانی

بهای تمام شده ورود به انبار بازرگانی در روش های خرید بازرگانی و تولید برون سپاری با اجزای بهای سفارش,هزینه های سربار و مواد اولیه بر اساس دو روش کلی و یا بر اساس اسناد BOM قابلیت محاسبه و پیاده سازی دارد.

 • حسابداری صنعتی

مدیریت جامع هزینه های قیمت تمام شده کارخانه های تولیدی سازمان, به عنوان مهمترین قابلیت این فرآیند معرفی می گردد.برای دستیابی به این قابلیت از مرحله طرح ریزی استاندارد بهای تمام شده منابع, کارخانه, ایستگاه های کاری, احکام کارگاهی, محصولات نیمه ساخته و نهایی به همراه پایش شاخص های عملکردی بهره برداری می شود.

 • سود و زیان فروشگاهی

یکی از یزرگترین دغدغه های کسب و کارهای خرده فروشی محاسبه سود و زیان واحدهای عملیاتی به صورت مجزا و مستقل, بخصوص در نقاط فروشگاهی است. سود و زیان هر نقطه فروشگاهی ارتباطی به سود و زیات کل سازمان ندارد. یک شرکت مالی احتمال دارد در ناحیه سود عملیاتی باشد اما یک یا چند نقطه فروشگاهی در حال تحمیل زیان به سازمان باشند و بالعکس. در این فرآیند امکان طرح ریزی استانداردها و محاسبات نهایی سود و زیان فروشگاهی به صورت مستقل برای فروشگاه های اختصاصی,مشارکتی و نمایندگی وجود دارد.

 • مدیریت تنخواه های فروشگاهی

امکان مدیریت مرکزی تنخواه های فروشگاهی از جمله دسترسی به انواع هزینه ها, مراکز هزینه و...در این فرآیند پیش بینی شده است.تمامی تنخواه های ثبت شده فروشگاهی می بایست پس از تایید مدیر فروش و مدیریت مالی در گردش مالی تنخواه دار فروشگاه لحاظ گردد.

 • دریافت و پرداخت خزانه

کلیه درخواست های پرداخت در واحدهای لجستیکی تیام در منویی تحت عنوان مدیریت پرداخت در اختیار مدیر مالی مجموعه قرار می گیرد. وی با بررسی گردش حساب ذینفع می تواند برنامه ریزی پرداخت را بر اساس مدیریت وجوه نقد سازمان انجام داده و دستور پرداخت را به خزانه سیستم مالی اعلام نماید. دریافت وجوه از بدهکاران تجاری و غیرتجاری یکی دیگر از عملیات اصلی خزانه در سیستم مالی می باشد. دریافت وجه فروشگاهی از فروشگاه های اختصاصی و مشارکتی نیز به عنوان یکی از زیر فرآیندهای دریافت وجه با قابلیت های خاص محاسبه فروش و گزارش وضعیت وجوه نقد و دریافت های پایانه های فروش یکی از ویژگی های خاص این فعالیت می باشد.

 • مدیریت اسناد و تضامین

مدیریت اسناد و تضامین وارده و صادره در دو محیط مجزا شامل چک و سفته و ... بر اساس عملیاتی همچون صدور, برگشت, عودت, وصول و عدم وصول و ... در این محیط انجام می شود.

 • مدیریت مغایرت موجودی ها

یکی از فرآیندهای جانبی سیستم مالی و حسابداری در صنایع خرده فروشی , مدیریت مغایرت موجودی های سیستم پخش و توزیع می باشد. این عمیات منجر به تعیین تکلیف مالی کالاهایی می گردد که انبارهای مقصد نسبت به عدم دریافت آن از انبار مبدا اعلام مغایرت نموده اند.

 • صدور سند دستی حسابداری (اصلاح عملیات)

با وجود اینکه در تیام تلاش شده است تمامی فرآیندهای سیستم های لجستیکی و مالی نظام های خرده فروشی و عمده فروشی شناسایی شده و اسناد حسابداری مرتبط نیز به طور اتوماتیک صادر گردند, شرکت میزبان نرم افزار امکان صدور دستی اسناد حسابداری را نیز با رویکرد اصلاح عملیات زنجیره تامین و ارزش دارا می باشد.

 • مدیریت صندوق های فروشگاهی

تعریف و دسترسی صندوق های فروشگاهی
مدیریت فرآیند بستن صندوق تمامی فروشگاه ها
کنترل تسویه حساب فروشگاهی
مدیریت جریان وجوه نقد فروشگاه های اختصاصی و مشارکتی

 • مدیریت تسهیلات

فرآیند مدیریت تسهیلات برای کنترل تسهیلات دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی را با کنترل سررسیدها و صدور اسناد حسابداری مربوطه طراحی و پیاده سازی شده است.

 • بستن انتهای دوره

فرآیند رایج بستن انتهای دوره و انتقال موجودی های ریالی به سال بعد که بطور کامل در اختیار سیستم مالی و حسابداری قرار میگیرد.

 • تنظیمات صدور اسناد حسابداری

صدور اسناد حسابداری بر اساس دو روش ذیل در سیستم تیام انجام می شود.
- صدور آنی : که به محض صدور سند عملیاتی انجام میشود.
- صدور دسته ای : برای اسنادی است که به صورت تجمیعی برای تعدادی از اسناد انجام می شود(فاکتورهای خرده فروشی که به صورت روزانه ثبت سند می گردد) و یا اسنادی که صدور آنها در طی ساعت های کاری فشار بالایی را بر منابع سخت افزاری وارد می نماید(قیمت گذاری اسناد انبار).
تنظیمات مرتبط با حالت صدور دسته ای اسناد در این فرآیند مدیریت می گردد.