• لزوم رویکرد یکپارچه سازی در صنعت خرده فروشی (retail) چیست؟

با توجه به نرخ بالای transaction ها در این صنعت، لازم است از سیستم هایی استفاده شود که در هنگام اجرای عملیات در شرایطی که لزوم چابک بودن آنها بسیار مهم است، خطاناپذیر بودن آنها اجتناب ناپذیر است که این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر از سیستم های چابک استفاده میکنیم باید تمامی آنها خطاناپذیر باشند. اگر ما قرار است خطاناپذیر باشیم ولی سیستم ها کند باشند به نتیجه ای نمیرسیم، پس چابکی و خطاناپذیری شرط لازم یکپارچگی هستند، که برای این شرایط می بایست سیستم ها به سمت یکپارچگی حرکت کنند.

  • ویژگی های حاصل از سیستم های فرایندی یکپارچه :

1- ورود و خروج اطلاعات از طریق فرآیندهای اجرایی صورت میگیرد و نه از طریقق منوهاای ثبت.
2- اجرای فرآیندها در حوزه های تخصصی منابع انسانی و حوزه کارشناسی می باشد. لذا مسئولیت کامل ورود و خروج اطلاعات را می تواند پذیرا باشد.
3- با توجه به یکپارچگی فرآیندها اطلاعات بدون دستکاری و تغییر به سایر فرآیندها منتقل می شوند.
4- کلیه مقادیر او اطلاعات (data & information) در حوزه های اخصصی خود فقط یکبار و آن هم در هنگام تولید شدن به جریان می افتند.
5- سرعت پردازش اطلاعات و تحلیل برای تصمیم گیری به همراه حفظ کیفیت به سرعت بالاتری انتقال میابد.
6- اعتمادسازی برای اخذ تصمیمات در سطوح بالاتری شکل میگیرند.

  • پیچیدگی :

مهمترین چالش و پیچیدگی در چنین سیستم هایی نگاه بسیار تخصصی و مجرب در تمامی فرآیندهای زنجیره تامین و ارزش میباشد، زیرا لازم است برای پیاده سازی در نرم‌افزار تمامی فرآیندها در سطح جزئیات طراحی، تحلیل و پیاده سازی گردد.