• 021-73658000
  • info@tyam.co
محصولات

ERP

تیام با بهره گیری از تجربه عملی و اجرایی خود در بخش خرده فروشی توانسته است یک مدل جامع در صنعت خرده فروشی را بصورت نرم افزاری در بستر ERP بوجود بیاورد.

اطلاعات بیشتر

EDM

مدیریت جامع طرح ریزی فرآیند ها به همراه تدوین اسناد و مدارک، ردیابی، بازخورد و اصلاحات و ممیزی می باشد.
سیستم EDM شامل هشت لایه مدیریتی به شرح ذیل تدوین شده است:
مدیریت استاندارد ها، مدیریت منابع، مدیریت فرآیند، مدیریت تدوین، مدیریت بازخورد، مدیریت ممیزی، تنظیم گزارشات و صورت جلسات، مدیریت کاربر (Cartable) .

اطلاعات بیشتر

EMM

سیستم جامع EMM با اهداف تعریف شده در قالب نه سیستم مدیریتی ماموریت خود را کامل کرده است.
مدیریت استاندارد ها، مدیریت سفارشات، مدیریت منابع، مدیریت فرآیند، مدیریت برنامه ریزی و کنترل، مدیریت ارزیابی بودجه و قیمت تمام شده، مدیریت گزارشات، مدیریت لایه پیمانکاران، مدیریت لایه مشتریان .

اطلاعات بیشتر

Rahkav

طراحی و تدوین سیستم هوشمند توزیع مویرگی بر پایه نرم افزار به منظور مدیریت کالایی در سطح گسترده جغرافیایی وتحویل به مشتری شامل مدیریت بهینه مسیر، انتخاب ماشین با حداکثر ظرفیت و حداقل هزینه حمل .

اطلاعات بیشتر