• 021-73658000
 • info@tyam.co

ERP

تیام با بهره گیری از تجربه عملی و اجرایی خود در بخش خرده فروشی توانسته است یک مدل جامع در صنعت خرده فروشی را بصورت نرم افزاری در بستر ERP بوجود بیاورد.

 • مشخصات کلی مدل
 • طرح ریزی مدل بر اساس Business Unit های مستقل
 • طرح ریزی کامل مدل بر اساس الزامات ERP ، Process Base و کاربری کامل مدل ABC
 • طرح ریزی مدیریت جامع فروشگاهی بدون محدودیت تعداد و مکان استقرار
 • قابلیت فعال سازی سیستم در مکان هایی با حداقل امکانات ارتباط اینترنتی و شبکه ای
 • قابلیت مدیریت لایه های عملیاتی
 • مدیریت مرکزی کلیه سیستم ها
 • مدیریت لایه فروشگاهی
 • مدیریت لایه انبارها
 • مدیریت لایه فروش e-Sales
 • مدیرت لایه تامین کنندگان
 • مدیریت لایه مشتریان

 • سیستم های لایه مدیریت مرکزی
 • استاندارد سازی
 • خلاقیت
 • برنامه ریزی و کنترل موجودی
 • بازار یابی و فروش
 • توزیع
 • خدمات پس از فروش
 • امور اداری و منابع انسانی
 • آموزش
 • تامین
 • طرح و برنامه
 • مالی
 • مدیریت لایه فروشگاهی
 • انبار و موجودی فروشگاهی
 • صندوق
 • فروشندگی هوشمند
 • ارائه خدمات پس از فروش
 • مدیریت لایه انبارها
 • کنترل کیفی کلیه موجودی های ورود به انبار شامل محصولات و مواد
 • انبار موقت
 • انبار دایم
 • سیستم توزیع
 • مدیریت لایه فروش e-Sales
 • سیستم جامع مشتریان و کاربری کامل کلیه ترویج ها
 • اخذ نمایندگی های فروش در بستر مجازی اینترنتی
 • سیستم جامع فروش
 • خدمات پس از فروش
 • بازار سنجی
 • مدیریت لایه تامین کنندگان
 • مدیریت سفارشات
 • دریافت ها و پرداخت ها
 • گردش حساب بستانکاران
 • مدیریت لایه مشتریان
 • درخواست مشتریان
 • دریافت و پرداخت ها
 • گردش حساب مشتریان

 • ویژگی های منحصر بفرد
 • پیش بینی مدل های متنوع قرارداد با طرف های تجاری در شراکت نمایندگی ها و فروشگاه ها
 • اجرای کامل سیستم های حسابداری فروشگاهی شامل تراز صندوق و قیمت تمام شده فروش کالا (به محض صدور فاکتور فروش و بر حسب کالا بدون نیاز به حسابدار و عملیات حسابداری)
 • محاسبه سود و زیان فروشگاهی بلافاصله در پایان هر ماه(بدون نیاز به حسابدار و عملیات حسابداری)
 • تحلیل فروشندگی هوشمند در فروشگاه ها به کمک Tablet
 • پیاده سازی مدل های اعتباری برای مشتریان مصرف کننده به عنوان Promotion
 • پیاده سازی سیستم های اطلاع رسانی هوشمند از طریق سامانه اطلاع رسانی پیام کوتاه
 • پیاده سازی مدل های محاسبه قیمت های پایه فروش بر اساس قیمت تمام شده ورود به انبار
 • پیاده سازی مدل های برنامه ریزی قیمت فروش بر اساس تفکیک کالا، فروشگاه و زمان و حفظ کامل تاریخچه آنها
 • پیاده سازی محاسبه و ارزیابی قیمت تمام شده کالا در هر مرحله از Unit های تجاری
 • پیاده سازی مدل های طرح ریزی و طراحی محصول شامل کلکسیون، Style و کلیه مشخصات داخلی و ظاهری محصولات
 • پیاده سازی کلوپ های مشتریان برای هر سازمان (مشتریانی که ERP تیام را کاربری می کنند)
 • پیاده ساز ی کلوپ مشترک Tyam Loyalty Club بین کلیه سازمان ها به منظور هم افزایی توسعه بازار و فروش
 • پیاده سازی مدل های ترویج یکطرفه برای سازمان ها
 • پیاده سازی سیستم فروش اینترنتی و مدیریت اطلاعات در بستر اینترنت با قابلیت مدیریت جامع آنها از سیستم Tyam ERP
 • مدل های توزیع هوشمند بر اساس تحلیل موجودی ها در کلیه مراکز فروش و فروشگاه ها با پارامتر های: هدف گذاری های فروش، نرخ فروش هر کالا، موجودی های فروشگاه و انبار ها
 • پیاده ساز ی سیستم های چند انباری در سطح شهر، کشور و خارج کشور
 • اجرای BPR در سازمان مشتری ( سطح اجرای آن به نیاز و خواسته مشتری ارتباط دارد)
 • آموزش کامل کاربران سیستم در کلیه سطوح کاربری جهت ورود اطلاعات
 • آموزش کامل کاربران به منظور افزایش قابلیت تحلیل اطلاعات و تصمیم سازی
 • قابلیت کامل و حرفه ای سیستم جهت یکپارچه شدن با مدیریت تولید Enterprise Manufacturing Management system